اسفناج سبزی است پر خاصیت که توصیه های فراوانی به خوردن آن -به ویژه به صورت خام- می شود. اما علی رغم این توصیه ها، اسفناج جز در چند غذا، جای زیادی در دستورات غذایی ما ندارد اما شما با دیدن این سالاد حتما به فکر بیشتر مصرف کردن بیبی اسفناج می افتید.

ترکیبات این سالاد : بیبی اسفناج ، روکولا ، پنیر فتا ، گردو ، انار و سس انار بالزامیک هست البته در مواقعی که سبزی هایی مثل سوئیس چارد و خردل ژاپنی (وابسته به فصل) موجود باشه هم استفاده میشه